Báo giá

Việc xây một ngôi nhà hay bất cứ công trình xây dựng nào điều quan trọng đầu tiên là khâu báo giá. Bảng báo giá càng chi tiết, cụ thể bao nhiêu thì chủ đầu tư càng dễ quản